فایل|بررسي مديريت منابع و طبقه بندي مشاغل و تجزيه و تحليل شغل و فوايد و زمان اجراي آن|

بررسي مديريت منابع و طبقه بندي مشاغل و تجزيه و تحليل شغل و فوايد و زمان اجراي آنبررسي مديريت منابع و طبقه بندي مشاغل و تجزيه و تحليل شغل و فوايد و زمان اجراي آن|30012485|wkh30013260|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان بررسي مديريت منابع و طبقه بندي مشاغل و تجزيه و تحليل شغل و فوايد و زمان اجراي آنقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .فهرست:مديريت منابع و طبقه بندي مشاغلتعريف مديريت منابع انسانيتجزيه وتحليل شغل Job Analysisفوايد تجزيه وتحليل شغلزمان اجراي تجزيه وتحليل شغلتجزيه وتحليل شغل از طريق پاسخ گوئي به سه سوال زيرانجام مي گيرد؟روشهاي تجزيه وتحليل شغلعواملي که بايد درتجزيه وتحليل شغل مورد مطالعه وبررسي قرارگيرندپرسشنامه تجزيه وتحليل شغل

مديريت منابع و طبقه بندي مشاغلکارائي واثر بخشي هر سازمان منوط به مديريت وکاربرد صحيح وموثر فنون وروشهاي مديريت منابع انساني است.مدير موفق کسي است که افراد را به تشريک مساعي و همکاري با خود در پيشبرد اهداف سازمان وا مي دارد.چون عامل انساني تنها وسيله موثروپرازش درامرتوليد محسوب مي شودرسيدگي وحل وفصل مسايل مربوط به آن جزء لاينفک وظايف هرمديروسرپرست درسازمان مي باشد.تعريف مديريت:مديريت فرايند به کارگيري موثر وکارآمد منابع مادي وانساني در برنامه ريزي، سازماندهي،بسيج منابع وامکانات ،هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني اوبراساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد.براين اساس:تعريف مديريت منابع انساني:مديريت منابع انساني عبارت است از بهره برداري از نيروي انساني سازمان براي نيل به اهداف سازماني است.به عبارت ديگر،مديريت منابع انساني عبارت است از جذب ،توسعه وحفظ نيروي کار شايسته ولايق براي رسيدن به اهداف سازماني براساس نظام ارزشي حاکم برجامعه با حداکثر کارآيي.تجزيه وتحليل شغل Job Analysisتجزيه وتحليل شغل به روشهائي اطلاق مي شودکه اطلاعات و حقايق مربوط به کيفيت وماهيت هريک ازمشاغل سازماني ، شرايط انجام وظايف ومسئوليتهاي آن رابطورسيستماتيک جمع آوري،مطالعه،تجزيه وتحليل ويادداشت مي شود.بنابراين تجزيه وتحليل شغل ياکارشکافي عبارت است ازکشف،مطالعه وثبت جنبه هاي مشخص واساسي هريک از مشاغل سازماني است.در واقع بوسيله تجزيه وتحليل شغل خلاصه اي از وظايف،تقسيم کار ومسئوليتها،رابطه با مشاغل ديگر،دانش ومهارتهاي مورد نيازبراي تصدي شغل وشرايط کاري آن شغل تهيه مي گردد.شغل به مجموع وظايف ومسئوليتهائي که انجام آن درسازمان به عهده يک فرد محول مي گردد، اطلاق مي گردد.فوايد تجزيه وتحليل شغل :1 تهيه نمودارسازماني وبرقراري ارتباطات مطلوب2 تهيه شرح وظايف ،شرايط احراز شغل3 تهيه خط مشي هاي پرسنلي،برنامه ريزي نيروي انساني وترفيعات4 ارزابي مشاغل وتهيه نظام عادلانه حقوق ودستمزد5 ارزيابي عملکردوکارآئي کارکنان6 بهسازي وآموزش7 تعيين وتهيه استانداردها وفعاليتهاازطريق مطالعه حرکات وزمان سنجي8 برقراري سيستم ايمني وبهداشت9 ارتقائسطح توليدوافزايش بازدهي کارافراد

مطالب دیگر:
📚تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري📚ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.📚برخورد يا گفتگوي تمدنها📚تاريخچه حفظ ميراث فرهنگي بين المللي📚تعریف گروه📚رضايت شغلي📚منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس📚طرح هادي روستاي دره📚برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی📚گزارش کار آموزی مهندسی عمران📚تعریف رضایت شغلی📚نقش جنبش دانشجويي در تحولات اجتماعي📚تحليل مردم شناسي اماكن مذهبي تاريخي شهر صائين قلعه📚چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير📚بر انگيختن مراجعين و كارمندان📚چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟📚ازدواج و موانع پيش رو📚تاثیر محیط بر زندگی📚روابط عمومي📚نقش خانواده در تقويت رفتارهاي مذهبي📚دموكراسي📚نطرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاوندي📚علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي📚زنان روستایی📚نظريه‌هاي انسان شناسي